Нашата кантора е тясно специализирана в предоставянето на правни консултации и представителство в правни спорове в областта на кадастъра, устройството на територията и вещното право.

Ние имаме дългогодишен опит като участници в работни групи по създаване на нормативната правна рамка в материята- Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон за устройство на територията, Закон за пространствените данни, Наредбите по прилагане на Закона за кадастъра и имотния регистър.

Освен частни клиенти в областта на кадастъра, ние консултираме държавната и общинска администрация. Това ни позволява да имаме гледната точка на всички участници в административните отношения.

Работим в тясно сътрудничество с водещи геодезически фирми и архитектурни бюра, което ни дава поглед и върху техническата страна на казусите- вярваме, че без детайлно познаване и задълбочено разбиране на техническата материя не може да се предложи оригинално и адекватно правно решение.

Дългогодишният специализиран теоретичен и практически опит в материята ни позволява да предоставяме сигурни, гъвкави, бързи и комплексни правни решения. Целта ни е да постигаме трайно и устойчиво разрешаване на правните казуси и спорове.

Адвокатите ни участват в обучения на  геодезисти, съдии, съдебни изпълнители,  служители на общинската администрация, брокери на недвижими имоти и адвокати в областта на кадастъра и устройственото планиране.

Имаме активна обществена позиция по отношение на съвременната градска среда и участваме в работата и управлението на Сдружение „Фрагмент“.