СТАТИЯ ОТ АДВОКАТ ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА В ПОСЛЕДНИЯ БРОЙ НА ГЕОМЕДИЯ

  ПРОМЯНА НА ГРАНИЦА МЕЖДУ ДВА СЪСЕДНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА В УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ИМ Промяната на граница между два съседни поземлени имота по взаимно съгласие на собствениците в урегулирана с подробен устройствен план (ПУП) територия е …

НОВА СТАТИЯ В СПИСАНИЕ „ГЕОМЕДИЯ“ ОТ АДВОКАТ МИХАЕЛА БЕЛЧЕВА

ПРАВЕН РЕЖИМ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО В ПОВЕЧЕ ОТ УЧРЕДЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ В практиката се срещат случаи, при които носителят на право на строеж, на пристрояване или надстрояване построява сграда, която е по-голяма (с по-голяма застроена площ или по-висока) …