ЕКСПЕРТНА РАБОТИЛНИЦА „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОУП НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА“

На 29.11.2018 г. адвокат Михаела Белчева взе частие в дискусия на работна група „Как прилагаме ОУП“ към експертна работилница „Актуализация на ОУП на Столична Община“. Дискусията е организирана от общинско предприятие „СОФПРОЕКТ“, като част от инициативата за изменение на ОУП …

Семинар на тема „Особени случаи на изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри“

Адвокат Емилия Ангелова участва като лектор в семинар на тема „Особени случаи на изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри“, организиран от „Оценки и партньорство“ ЕООД на 23.11.2018 г. В семинара участваха служители на държавни и общински администрации, експлоатационни предприятия …

НОВА СТАТИЯ В СПИСАНИЕ „ГЕОМЕДИЯ“ ОТ АДВОКАТ МИХАЕЛА БЕЛЧЕВА

ПРАВЕН РЕЖИМ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО В ПОВЕЧЕ ОТ УЧРЕДЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ В практиката се срещат случаи, при които носителят на право на строеж, на пристрояване или надстрояване построява сграда, която е по-голяма (с по-голяма застроена площ или по-висока) …