Статия в списание „Геомедия“

В брой 1 на списание „Геомедия“ адвокат Емилия Ангелова и адвокат Михаела Белчева изразяват мнение по въпроса: Коя административна процедура следва да се прилага за отстраняване на грешно нанесени граници на имоти в кадастралната карта при погрешно определена граница на урбанизираната …