Обезщетение при явна фактическа грешка

В брой 6 на списание „Геомедия“ адвокат Михаела Белчева излага отговор на въпроса :“Представлява ли обезщетяването на собствениците при констатиране на явна фактическа грешка в кадастралната карта част от фактическия състав при издаване на заповедта за изменение на  кадастралната карта …