Актуални промени в закона за кадастъра и имотния регистър, 2019

Адвокат Емилия Ангелова участва като лектор в семинар, организиран от „Оценки и партньорство“ ООД на тема :“Актуални промени в закона за кадастъра и имотния регистър, 2019″. Съвместно с инж. Христо Дечев се представиха измененията в следните насоки : Правоспособност по …

Консултантска помощ и съдействие

От месец юни 2019г. адвокатска кантора „Ангелова-Белчева“ извършва консултантска помощ по проект за съзадаване на единна база специализирани данни за територията на София  на ОП „СОФПРОЕКТ – ОГП“ https://sofproect.com . Основна цел на проекта е осигуряване на достъп до специализирани …