Нотариалната колегия София-град проведе семинар на тема „Кадастрална карта и кадастрални регистри и актове, удостоверяващи вещни права“

В началото на юли Нотариалната колегия София-град проведе семинар на тема „Кадастрална карта и кадастрални регистри и актове, удостоверяващи вещни права“. Адвокат Емилия Ангелова и инж. Веселин Монов – председател на КПЕ на Камарата на инженерите по геодезия запознаха членовете на колегията с най- често срещаните проблеми при използването на данни от кадастралната карта за издаване на актове или изповядване на сделки с недвижими имоти. Представена беше и дейността на правоспособните лица по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)  във връзка с удостоверяването на идентичност между обектите на кадастъра и тяхото описание в актове, удостоверяващи вещни права преди одобряване на КККР. Засегнати бяха и новите моменти в ЗКИР по отношение на удостоверителните документи от КККР,  лицата, които ще извършват издаването им на хартиен носител и възможностите за използване на електронните удостоверителни документи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *