Непълнотата и грешката в кадастралната карта и кадастралните регистри

В новият брой на списание „Геомедия“  адвокат Емилия Ангелова представя съдебната практика, свързана с административната процедура в кадастъра по отстраняване на непълнота и грешка в КККР.

СТАТИЯ ОТ АДВОКАТ ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА В ПОСЛЕДНИЯ БРОЙ НА ГЕОМЕДИЯ

  ПРОМЯНА НА ГРАНИЦА МЕЖДУ ДВА СЪСЕДНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА В УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ИМ Промяната на граница между два съседни поземлени имота по взаимно съгласие на собствениците в урегулирана с подробен устройствен план (ПУП) територия е …