ЕКСПЕРТНА РАБОТИЛНИЦА „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОУП НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА“

На 29.11.2018 г. адвокат Михаела Белчева взе частие в дискусия на работна група „Как прилагаме ОУП“ към експертна работилница „Актуализация на ОУП на Столична Община“. Дискусията е организирана от общинско предприятие „СОФПРОЕКТ“, като част от инициативата за изменение на ОУП …

Семинар на тема „Особени случаи на изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри“

Адвокат Емилия Ангелова участва като лектор в семинар на тема „Особени случаи на изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри“, организиран от „Оценки и партньорство“ ЕООД на 23.11.2018 г. В семинара участваха служители на държавни и общински администрации, експлоатационни предприятия …