АДВОКАТ МИХАЕЛА БЕЛЧЕВА

 

Образование–  Софийски Университет „Св.Климент Охридски“, магистър по право

Професионален опит:

 • 2003г. до момента- Софийска адвокатска колегия, адвокат
 • 2000г.- 2002г.- Агенция по геодезия, картография и кадастър, длъжност главен юрисконсулт
 • 1998г.-2000г.- Столична община, длъжност юрисконсулт

Други:

 • Главен правен консултант на Агенция по геодезия, картография и кадастър по проект „Правна помощ на службите по кадастъра” по заемно споразумение със Световната банка в периода 2004г.-2007г.;
 • Правен консултант на СО-район „Люлин“ в периода 2008г.-2009г.;
 • Член на управителния съвет на Сдружение „Фрагмент“ – неправителствена организация, създадена с цел да подпомага качественото и устойчиво развитие на градската среда

 

 

АДВОКАТ ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА

 

Образование–  Университет за национално и световно стопанство, магистър по право

Професионален опит:

 • Ноември 2018г. до момента-адвокат
 • 2017г.- 2018г.- Агенция по геодезия, картография и кадастър, длъжност главен секретар;
 • 2015 – 2017 – Софийска адвокатска колегия, адвокат;
 • 2005 – 2015 – „Географска информационна система – София“ ЕООД- длъжност главен юрисконсулт;
 • 2003 – 2005 – Министерство на финансите – старши юрисконсулт;
 • 2002 – 2003 – РДНСК – Софийска област, длъжност юрисконсулт;
 • 2001-2002- Агенция по кадастъра – длъжност старши юрисконсулт;
 • 2000 – 2001 – Столична община, район„Триадица“, длъжност юрисконсулт

Други:

 • Правен консултант по проект „Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър”;
 • Член на работни групи по разработване на Закона за геодезията и картографията, Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията и Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър;
 • Участник в работан група, изработила проекти на подзаковите актове по прилагане на Закона за кадастъра и имотния регистър;
 • Правен консултант на Агенция по геодезия, картография и кадастър за анализ на съдебната практика по прилагане на Закона за кадастъра и имотния регистър и разработване на методически указания за уеднаквяване на практиката на службите по геодезия, картография и кадастър.