Кои сме ние

Адвокатска кантора Ангелова – Белчева е тясно специализирана в предоставянето на правни консултации и представителство в правни спорове в областта на кадастъра, устройството на територията и вещното право. Ние имаме дългогодишен опит като участници в работни групи по създаване на нормативната правна рамка в материята- Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон за устройство на територията, Закон за пространствените данни, Наредбите по прилагане на Закона за кадастъра и имотния регистър.

Освен частни клиенти в областта на кадастъра, ние консултираме държавната и общинска администрация. Това ни позволява да имаме гледната точка на всички участници в административните отношения.
Работим в тясно сътрудничество с водещи геодезически фирми и архитектурни бюра, което ни дава поглед и върху техническата страна на казусите- вярваме, че без детайлно познаване и задълбочено разбиране на техническата материя не може да се предложи оригинално и адекватно правно решение.

За връзка с нас

контакти

Последни публикации

Статии и публикации и новини

„Отчуждително действие на уличнорегулационния план“

В брой 3/2019г. на сп.“Геомедия“ е публикувана статия от адв. Михаела Белчева на тема „Отчуждително действие на уличнорегулационния план“. В статията се разглежда въпросът за вещноправното действие на уличната регулация в периода от 1905г. с приемането на Закона за благоустройство …

Статия от адв. Михаела Белчева в бр.2 на списание „Геомедия“ за 2019г.

 В брой 2/2019г. на списание „Геомедия“ адв. Михаела Белчева изследва въпроса дали представлява самостоятелна вещ поземлен имот, който не е нанесен в кадастрален план или в кадастрална карта, границите му не са материализирани на място, но в документа за собственост …