Кои сме ние

Адвокатска кантора Ангелова – Белчева е тясно специализирана в предоставянето на правни консултации и представителство в правни спорове в областта на кадастъра, устройството на територията и вещното право. Ние имаме дългогодишен опит като участници в работни групи по създаване на нормативната правна рамка в материята- Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон за устройство на територията, Закон за пространствените данни, Наредбите по прилагане на Закона за кадастъра и имотния регистър.

Освен частни клиенти в областта на кадастъра, ние консултираме държавната и общинска администрация. Това ни позволява да имаме гледната точка на всички участници в административните отношения.
Работим в тясно сътрудничество с водещи геодезически фирми и архитектурни бюра, което ни дава поглед и върху техническата страна на казусите- вярваме, че без детайлно познаване и задълбочено разбиране на техническата материя не може да се предложи оригинално и адекватно правно решение.

За връзка с нас

контакти

Последни публикации

Статии и публикации и новини

СТАТИЯ ОТ АДВОКАТ ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА В ПОСЛЕДНИЯ БРОЙ НА ГЕОМЕДИЯ

  ПРОМЯНА НА ГРАНИЦА МЕЖДУ ДВА СЪСЕДНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА В УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ИМ Промяната на граница между два съседни поземлени имота по взаимно съгласие на собствениците в урегулирана с подробен устройствен план (ПУП) територия е …

ЕКСПЕРТНА РАБОТИЛНИЦА „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОУП НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА“

На 29.11.2018 г. адвокат Михаела Белчева взе частие в дискусия на работна група „Как прилагаме ОУП“ към експертна работилница „Актуализация на ОУП на Столична Община“. Дискусията е организирана от общинско предприятие „СОФПРОЕКТ“, като част от инициативата за изменение на ОУП …