Кои сме ние

Адвокатска кантора Ангелова – Белчева е тясно специализирана в предоставянето на правни консултации и представителство в правни спорове в областта на кадастъра, устройството на територията и вещното право. Ние имаме дългогодишен опит като участници в работни групи по създаване на нормативната правна рамка в материята- Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон за устройство на територията, Закон за пространствените данни, Наредбите по прилагане на Закона за кадастъра и имотния регистър.

Освен частни клиенти в областта на кадастъра, ние консултираме държавната и общинска администрация. Това ни позволява да имаме гледната точка на всички участници в административните отношения.
Работим в тясно сътрудничество с водещи геодезически фирми и архитектурни бюра, което ни дава поглед и върху техническата страна на казусите- вярваме, че без детайлно познаване и задълбочено разбиране на техническата материя не може да се предложи оригинално и адекватно правно решение.

За връзка с нас

контакти

Последни публикации

Статии и публикации и новини

Статия в списание „Геомедия“

В брой 1 на списание „Геомедия“ адвокат Емилия Ангелова и адвокат Михаела Белчева изразяват мнение по въпроса: Коя административна процедура следва да се прилага за отстраняване на грешно нанесени граници на имоти в кадастралната карта при погрешно определена граница на урбанизираната …

Обезщетение при явна фактическа грешка

В брой 6 на списание „Геомедия“ адвокат Михаела Белчева излага отговор на въпроса :“Представлява ли обезщетяването на собствениците при констатиране на явна фактическа грешка в кадастралната карта част от фактическия състав при издаване на заповедта за изменение на  кадастралната карта …

Актуални промени в закона за кадастъра и имотния регистър, 2019

Адвокат Емилия Ангелова участва като лектор в семинар, организиран от „Оценки и партньорство“ ООД на тема :“Актуални промени в закона за кадастъра и имотния регистър, 2019″. Съвместно с инж. Христо Дечев се представиха измененията в следните насоки : Правоспособност по …